دربارهمهارت ها


دانش آموخته رشته مدیریت بیمه دانشگاه اقتصاد و دارائی تهران

دانش آموخته رشته کامپیوتر

تحلیلگر ارشد سامانه های یکپارچه بیمه گری صنعت بیمه (core insurance)

مشاور و مربی حوزه استارت آپهای صنعت بیمه و مالی

 


سوابق شغلی


 • بنیانگذار استارت آپ آکاپ  و  رئیس هیئت مدیره شرکت آکاپ
 • مدیر عامل شرکت فناوران مشاور (استارت آپ پیشخوان بیمه )
 • فعال در حوزه استارت آپهای صنعت بیمه در نقش مربی
 • بنیانگذار استارت آپ ایزی بیمه (هوشمند سازی کسب و کار صنعت بیمه )
 • بنیانگذار استارت آپ بیمه بان جزء 5 استارت آپ برتر کمپ شتابدهی آواتک
 • مشاور مدیر عامل شرکت فناپ در حوزه کسب و کار صنعت بیمه
 • مدیر عامل شرکت کارگزاری رسمی بیمه چترآسمان آسایش سال( 1393-1397)
 • عضو هیئت مدیره شرکت مشاوران پارس بین الملل (فعال در حوزه ارزیابی خسارت درمان)
 • مشاور مدیر عامل شرکت بیمه حافظ (1392)
 • مدیر تیم پشتیبانی واحد راهکارهای جامع بیمه ای شرکت فناپ(1392)
 •  مدیر مشتری شرکت فناپ در بیمه پاسارگاد(1392)
 • کارشناس ارشد تحلیلگر سیستم جامع نرم افزار واحد راهکارهای بیمه گری شرکت فناپ(1391)